Strona główna Programy Komputerowe Instalacja Scala i Scala Build Tools w Ubuntu 18.04 LTS

Instalacja Scala i Scala Build Tools w Ubuntu 18.04 LTS

0
6
Rate this post

Scala to język programowania, który zyskuje coraz większą popularność ze względu na swoją wszechstronność i ​wydajność. Jeśli jesteś użytkownikiem systemu Ubuntu 18.04 LTS i chcesz ⁢rozpocząć pracę⁤ z Scalą,⁣ pierwszym ⁣krokiem jest zainstalowanie języka oraz‍ narzędzi budowania. W tym ⁣artykule omówimy, jak zainstalować Scalę ⁢oraz Scala Build Tools na ‍Twoim systemie Ubuntu 18.04 LTS, abyś mógł zacząć tworzyć efektywne i ⁤skalowalne aplikacje.

Jak zainstalować JDK w systemie Ubuntu 18.04 LTS

Jeśli chcesz zainstalować JDK w systemie Ubuntu 18., będziesz musiał postępować zgodnie ‌z kilkoma krokami.⁢ Poniżej znajdziesz instrukcje dotyczące instalacji Scala i ‍Scala Build ‌Tools w systemie⁢ Ubuntu 18.:

 • Zainstaluj JDK: Najpierw otwórz terminal i wpisz poniższe polecenie:

Krok Polecenie
Krok 1 sudo apt update
Krok 2 sudo apt ​install⁣ default-jdk

 • Zainstaluj Scala i Scala Build Tools: Po zainstalowaniu JDK możesz przejść do instalacji Scalii Scala Build Tools. Aby to zrobić, wykonaj ⁢poniższe komendy:

Krok Polecenie
Krok 1 wget https://downloads.lightbend.com/scala/2.11.12/scala-2.11.12.tgz
Krok 2 tar xvf scala-2.11.12.tgz
Krok ‍3 export PATH=$PATH:/path/to/scala-2.11.12/bin

Pobieranie i rozpakowywanie pakietu JDK

może być ​kluczowym krokiem podczas instalacji narzędzi​ programistycznych​ na systemie Ubuntu 18.04 LTS. Aby pobrać pakiet JDK, można skorzystać z oficjalnej strony⁢ internetowej⁣ Oracle lub skorzystać z menedżera pakietów apt-get. Po pobraniu pakietu, należy przejść do procesu⁤ rozpakowywania, który umożliwi korzystanie z JDK do⁤ kompilacji i uruchamiania aplikacji napisanych w języku Java.

Podczas‍ rozpakowywania pakietu JDK, warto sprawdzić, czy ścieżka⁤ dostępu do JDK została prawidłowo skonfigurowana. Można to zrobić poprzez dodanie ⁢ścieżki do zmiennych środowiskowych lub edytując plik konfiguracyjny systemu. Po wykonaniu tych kroków, będziesz gotowy do uruchamiania aplikacji Java na⁢ swoim systemie Ubuntu ‌18.04 LTS z wykorzystaniem zainstalowanego pakietu JDK.

Konfiguracja zmiennych środowiskowych dla JDK

W przypadku instalacji Scala i narzędzi Scala Build Tools w systemie Ubuntu 18.04 LTS,‍ konieczne jest skonfigurowanie zmiennych‍ środowiskowych ⁣dla Java Development Kit (JDK). Jest to⁤ niezbędne kroki, aby zapewnić‌ poprawne działanie narzędzi programistycznych na Twoim systemie.

Aby skonfigurować zmienne środowiskowe dla⁣ JDK, należy‍ ustawić‍ ścieżkę do folderu ⁢JDK w pliku .bashrc. Możesz to zrobić poprzez dodanie poniższej ⁢linii do tego pliku:

 • export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64
 • export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin

Instalacja Scala w systemie ‍Ubuntu 18.04 ⁢LTS

Do przeprowadzenia‍ instalacji Scala ‍w systemie Ubuntu‌ 18., należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 • Sprawdź, ​czy masz zainstalowanego menedżera pakietów apt.
 • Otwórz ⁢terminal i wpisz komendę sudo apt-get update,​ aby ‌zaktualizować listę pakietów dostępnych do instalacji.
 • Następnie, zainstaluj OpenJDK poprzez wpisanie komendy sudo apt install default-jdk.
 • Po zainstalowaniu, ‌pobierz Scala ze strony producenta i rozpakuj ​plik.
 • W terminalu przejdź do folderu z​ rozpakowanym plikiem i uruchom instalację poprzez komendę ./bin/scala -version.

System Scala wersja
Ubuntu 18. 2.13.1

Po zainstalowaniu Scala, upewnij się, że ⁢masz zainstalowane również Scala Build Tools (SBT). Możesz to zrobić poprzez:

 • Odświeżenie listy pakietów komendą sudo apt-get update.
 • Zainstalowanie SBT używając komendy sudo apt install sbt.
 • Teraz możesz⁢ sprawdzić, czy instalacja‍ się powiodła, wpisując w terminalu sbt sbtVersion.

Pobieranie i rozpakowywanie pakietu ‌Scala

Pobieranie pakietu Scala:

Aby pobrać ‌najnowszą wersję pakietu Scala, należy⁤ odwiedzić oficjalną stronę scala-lang.org. Następnie należy⁣ wybrać odpowiedni pakiet dla systemu Ubuntu 18.04 LTS i pobrać⁤ go na dysk lokalny.⁣ Można​ także skorzystać z ⁢menedżera pakietów, np. apt-get, aby zainstalować Scalę bezpośrednio z konsoli.

Rozpakowywanie pakietu Scala:

Po⁤ pobraniu pakietu Scala, należy ⁤rozpakować go korzystając z polecenia tar -zxvf nazwa_pakietu.tar.gz. Następnie przenieść rozpakowane‌ pliki do odpowiedniego katalogu, np. /opt/scala. Aby⁢ sprawdzić, czy instalacja się powiodła, należy uruchomić terminal i ⁢wpisać ​ scala -version.

Konfiguracja zmiennych ‍środowiskowych dla Scala

Po poprawnej instalacji Scala i Scala Build Tools w systemie Ubuntu 18.04 LTS, warto skonfigurować odpowiednie zmienne środowiskowe,‍ aby ⁤umożliwić⁢ łatwe korzystanie‌ z tych ⁢narzędzi. Niezbędne kroki konfiguracyjne mogą pomóc w zoptymalizowaniu pracy z językiem Scala oraz ułatwić‍ rozwój aplikacji w ⁢tym środowisku.

Aby skonfigurować zmienne środowiskowe dla Scala, wykonaj następujące kroki:

 • Dodaj SCALA_HOME do⁢ zmiennych środowiskowych systemu, wskazując na lokalizację głównego katalogu⁢ instalacji języka Scala.
 • Zaktualizuj PATH, dodając ścieżkę do folderu bin w katalogu ‍instalacyjnym Scala, aby umożliwić dostęp do narzędzi Scala z dowolnego miejsca w systemie.

Instalacja Scala Build Tools

Po zainstalowaniu najnowszej wersji Ubuntu 18.04 LTS, można przejść do instalacji języka programowania Scala oraz narzędzi Scala Build Tools.‍ Aby ‌zainstalować Scala ​Build Tools, należy najpierw pobrać i zainstalować najnowszą wersję narzędzia sbt.

Jednym z najprostszych sposobów instalacji sbt w systemie Ubuntu jest skorzystanie z menedżera pakietów apt-get. Wystarczy uruchomić Terminal i wpisać poniższe komendy:‍

echo "deb https://dl.bintray.com/sbt/debian /" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/sbt.list

sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 2EE0EA64E40A89B84B2DF73499E82A75642AC823

sudo apt-get update

sudo apt-get install sbt

Pobieranie i instalacja SBT z oficjalnej strony

nie jest skomplikowanym procesem. Wystarczy wejść na stronę sbt.org ⁢i znaleźć odpowiednią wersję dla swojego systemu operacyjnego. Następnie, możemy ⁤postępować⁢ zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować Scala Build Tools na swoim komputerze.

Podczas instalacji zalecamy również‌ zainstalowanie najnowszej wersji języka Scala,‌ aby móc korzystać z pełnych możliwości tego narzędzia. Po poprawnej instalacji, będziemy gotowi do rozpoczęcia pracy z naszymi projektami ‍w Scalce. W razie jakichkolwiek problemów, zawsze możemy​ skorzystać z dokumentacji lub wsparcia społeczności Scala i SBT.

Dodawanie SBT do zmiennych⁤ środowiskowych

Po zainstalowaniu Scala ⁤i Scala Build Tools na systemie Ubuntu 18.04 LTS,⁤ warto dodać środowiskowe zmienne do ułatwienia korzystania z tych narzędzi. Aby dodać SBT do zmiennych środowiskowych, wykonaj następujące kroki:

 • Otwórz terminal i wpisz poniższą komendę: export PATH=$PATH:/ścieżka/do/sbt/bin
 • Następnie sprawdź,‍ czy SBT został poprawnie dodany do zmiennych środowiskowych, wpisując: ‍ sbt sbtVersion

Wykonanie powyższych kroków pozwoli Ci łatwo uruchamiać Scala Build Tools ⁤z dowolnego miejsca ⁢w terminalu.⁤ Upewnij się, że podano prawidłową ‌ścieżkę do folderu, w ‍którym zainstalowano SBT, aby uniknąć błędów.

Tworzenie i zarządzanie projektami ‌w SBT

Instalacja⁤ Scala oraz Scala Build Tools w systemie Ubuntu 18.04 LTS może‌ wydawać się skomplikowana, ale z odpowiednimi krokami można szybko przygotować środowisko do pracy z projektem w SBT.

<p>Aby zainstalować <strong>Scala</strong> i <strong>SBT</strong> na Ubuntu 18.04 LTS, wystarczy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:</p>

<ul>
<li>Sprawdź wersję <strong>Java</strong> zainstalowaną na systemie.</li>
<li>Jeśli nie masz zainstalowanej <strong>Javy</strong>, pobierz i zainstaluj ją.</li>
<li>Pobierz i zainstaluj <strong>Scala</strong> na komputerze.</li>
<li>Zainstaluj <strong>SBT</strong> korzystając z menedżera pakietów <strong>apt</strong>.</li>
</ul>

Używanie ‌SBT do kompilacji i uruchamiania projektów Scala

Scala Build Tools (SBT) to narzędzie pozwalające na zarządzanie zależnościami projektu i ⁤budowanie aplikacji⁣ napisanych w ⁤języku Scala. SBT jest często wykorzystywane do kompilacji i uruchamiania projektów Scala, zapewniając automatyzację procesu budowania oprogramowania.

Instalacja Scala i Scala Build Tools w ​systemie ⁤Ubuntu 18.04 LTS jest stosunkowo prosta. ⁤Wystarczy zainstalować⁣ odpowiednie pakiety oraz skonfigurować ⁢środowisko pracy. Poniżej przedstawiam kroki, które pozwolą na szybkie uruchomienie projektu Scala przy użyciu SBT na Twoim systemie:

Aktualizacja Scala i ‍SBT do⁢ najnowszych wersji

Jeśli korzystasz z ‌systemu Ubuntu 18.04 LTS i chcesz zaktualizować Scala i SBT do najnowszych wersji, to jesteś we właściwym miejscu!‍ Proces instalacji nowych wersji tych narzędzi programistycznych nie jest ⁢skomplikowany, ale wymaga odrobiny czasu i cierpliwości. Poniżej znajdziesz kroki, ⁣które pomogą​ Ci zaktualizować Scala i‍ Scala Build Tools w Twoim systemie.

Aby zaktualizować Scala i SBT w Ubuntu 18.04 LTS, wykonaj następujące kroki:

 • Sprawdź aktualną wersję Scala i SBT, aby upewnić⁣ się, że potrzebujesz aktualizacji.
 • Pobierz najnowszą wersję Scala ze strony internetowej Scala-lang.org
 • Zainstaluj Scala, korzystając z ⁤poleceń⁣ sudo apt install scala w ​terminalu.
 • Pobierz najnowszą‍ wersję Scala ⁣Build Tools⁣ ze strony internetowej​ SBT.io
 • Zainstaluj SBT, korzystając z poleceń sudo apt install sbt ⁣w terminalu.

Rozwiązywanie ​problemów z zainstalowanymi narzędziami

Chcąc ⁢zainstalować Scala ‌i Scala Build Tools‌ w systemie Ubuntu ​18.04 LTS, należy postępować zgodnie z‍ poniższymi krokami:

Aby zainstalować Scala, wykonaj następujące‍ kroki:

 • Sprawdź, czy masz zainstalowanego menedżera pakietów apt.
 • Otwórz terminal ‌i ⁢wpisz polecenie sudo apt-get update, aby zaktualizować repozytoria pakietów.
 • Wpisz komendę sudo apt-get install scala, aby zainstalować Scalę.
 • Możesz również zainstalować Scala Build ⁤Tools, używając komendy sudo​ apt-get install sbt.

Porady dotyczące efektywnego korzystania z Scalai SBT

Po zainstalowaniu Scali i Scali Build Tools (SBT) ⁢ na systemie Ubuntu 18.04 LTS, warto zwrócić uwagę‌ na kilka istotnych porad dotyczących efektywnego korzystania ‌z tych narzędzi programistycznych. Pierwszą zalecaną‍ praktyką jest regularne aktualizowanie zarówno Scali, jak i⁤ SBT ⁢ za pomocą odpowiednich⁤ poleceń w konsoli.

Kolejnym istotnym ​elementem jest skonfigurowanie Scali oraz SBT zgodnie z indywidualnymi​ preferencjami programisty. Warto również zapoznać się z dokumentacją obu narzędzi, aby lepiej zrozumieć ich ⁤możliwości i ⁣wykorzystać je w sposób optymalny. Dzięki przestrzeganiu tych porad, korzystanie z ​ Scali i SBT stanie się bardziej efektywne i przyjemne dla każdego programisty.

Testowanie i debugowanie aplikacji napisanych w Scali

Jednym z kluczowych elementów przy tworzeniu aplikacji ‌w języku Scala⁣ jest dokładne testowanie i⁣ debugowanie kodu. Dzięki odpowiednim narzędziom i praktykom możemy szybko i skutecznie zidentyfikować oraz‍ naprawić ewentualne błędy w naszym programie. W tym poście omówimy proces⁣ instalacji **Scala** oraz **Scala Build Tools** w systemie Ubuntu 18.04 LTS, które są niezbędne do uruchamiania i testowania aplikacji napisanych w tym ‌języku.

Przygotuj się na kolejny krok w rozwoju swoich umiejętności programistycznych poprzez instalację Scala i Scala Build Tools w Ubuntu 18.04 LTS. Dzięki temu będziesz mógł sprawnie rozwijać, testować i debugować swoje aplikacje napisane‌ w jednym z najpopularniejszych języków programowania na platformie JVM. Pamiętaj, że dobra znajomość narzędzi developerskich jest kluczowa dla skutecznej ‌pracy nad projektem, dlatego nie ⁤zwlekaj i przystąp do instalacji już teraz!

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu na temat instalacji Scalii Scala Build Tools w systemie Ubuntu‍ 18.04 LTS. Mamy nadzieję, ⁢że podane informacje okazały się ⁣przydatne ⁢i ułatwią Ci ‌pracę z tą potężną technologią. Zachęcamy do dalszego pogłębiania swojej ‍wiedzy na temat programowania w Scali oraz korzystania z różnych narzędzi dostępnych dla​ programistów. Powodzenia w dalszej nauce i tworzeniu wspaniałych aplikacji!